Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

5 ຄວາມສຳຄັນຂອງດິນ

5 ຄວາມສຳຄັນຂອງດິນ

 • – ຊ່ວຍໃຫ້ພືດສາມາດມີຮາກ ແລະ ຍຶດເກາະສິ່ງຈຳເປັນ.
  – ເປັນທາດອາຫານທີ່ສຳຄັນຂອງພືດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ
  – ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານນ້ຳຝົນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດນ້ຳຖ້ວມ
  – ສາມາດເກັບຮັກສາທາດຄາບອນອິນຊີຈຳນວນຫຼາຍ
  – ຊ່ວຍເປັນກຳແພງຕ້ານກັບມົນລະພິດ ທີ່ຈະໄຫຼລົງໃສ່ນ້ຳໃຕ້ດິນ

  ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
  ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
  ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 555 total views,  5 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ