Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

9% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອພາດສະຕິກທີ່ຖືກນຳມາຣີໄຊເຄີນ

9% ຂອງຂີ້ເຫຍື້ອພາດສະຕິກທີ່ຖືກນຳມາຣີໄຊເຄີນ

     ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ພາດສະຕິກທີ່ໃຊ້ທົ່ວໂລກຖືກນຳມາໃຊ້ຄືນມີໜ້ອຍກ່ວາ 10%. ອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມື ແລະພັດທະນາເສດຖະກິດ OECD ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີການປະສານງານ ແລະ ເປັນສາກົນ ກ່ອນການເຈລະຈາທີ່ຄາດວ່າ ຈະເກີດຂື້ນ ໃນສົນທິສັນຍາພາດສະຕິກ ລະຫວ່າງປະເທດ.
      ປະລິມານຂອງຂີ້ເຫຍື້ອ ພາດສະຕິກທີ່ເພີ້ມຂື້ນເກືອບໜຶ່ງທົບເປັນ 353 ລ້ານໂຕນ.ຈາກ Paris-based OECD ໄດ້ກ່າວ
9%ຖືກນຳມາລີໄຊເຄີນ, 19%ຖືກເຜົາ, 50%ຖືກນຳໄປຝັງ ແລະ ທີ່ເຫລືອ 22% ຖືກກຳຈັດໃນບ່ອນທີ່ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ບໍ່ມີການຄວບຄຸມ, ຈູດໃນບໍ ຫລື ຮົ່ວໄຫລສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 608 total views,  4 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ