ຕິດຕໍ່ ພວກເຮົາ

ເຮືອນເລກທີ 122, ໜ່ວຍ 5, ບ້ານດົງປາລານທົ່ງ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຍດ່ວນ: 021 263962
ມືຖື: 020 5555 7623
ອີເມວ: info@phanthamit.com
9.00 – 18.00 Mon – Fri