Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ວິກິດພາດສະຕິກຄຸກຄາມໂລກ

ວິກິດພາດສະຕິກຄຸກຄາມໂລກ

       ລາຍງານລ້າສຸດຈາກ Environmental Investigation Agency (EIA) ແຈ້ງວ່າ ບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ພາດສະຕິກສົ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບທີ່ເກືອບເທົ່າໆກັບ ຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງ ຂອງສະພາບອາກາດໂດຍຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2040 ຈະມີພາດສະຕິກໃໜ່ໆ ລົງສູ່ທະເລເພີ່ມຂື້ນ 3 ເທົ່າ.
       ເຊິ່ງປະຈຸບັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີການຕົກລົງລະຫວ່າງປະເທດ ຫລື ສົນທິສັນຍາໃນດ້ານການແກ້ໄຂບັນຫາ ຂີ້ເຫຍື້ອ ພາດສະຕິກໂດຍກົງ.
       ແຕກຕ່າງຈາກປັນຫາອື່ນໆ ເຊັ່ນ ການສູນເສຍຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຊີວະພາບ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງເປັນຫົວໃຈຫລັກ ລວມເຖິງສົນທິສັນຍາ ໂດຍລາຍງານແຈ້ງວ່າ ປັນຫາທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນຫລາຍ ແລະ ມີການບໍລິໂພກທີ່ຫລາຍເກີນໄປ ໂລກທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຈຳກັດ ເປັນຕົ້ນຕໍ່ຂອງປັນຫາເລົ່ານີ້ ແລະ ຄາດວ່າພາຍໃນປີ 2040 ໂລກອາດຜະລິດ ຂີ້ເຫຍື້ອ ພາດສະຕິກເພີ້ມເຖິງ 700 ລ້ານໂຕນ
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 263 962
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 163 total views,  2 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ