Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ອຸປະກອນໃຫ້ເຊົ່າ

ພວກເຮົາມີບໍລິການເຄື່ອງມືໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໃນທັງພາກສະໜາມ ແລະ ພວກເຮົາມີອຸປະກອນຫຼາຍປະເພດທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນພາກສະໜາມໃນການຈັດເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອນຳມາວິ ໄຈ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີອຸປະກອນວິເຄາະແບບສະດວກຕໍ່ການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງມີລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

pH & Temperature Meter

ເຄື່ອງວັດ pH ແລະ ອຸນຫະພູມ

ເປັນອຸປະກອນການວັດຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຫຼື ການວັດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນສານລະລາຍ

pH/EC/SALT/DO Meter

ເຄື່ອງວັດ pH/EC/SALT/DO

ເປັນອຸປະກອນການວັດຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດ່າງ ຫຼື ການວັດຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງໄຮໂດຣເຈນ, ວັດຄວາມບໍລິສຸດຂອງນ້ຳ, ວັດຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ ແລະ ວັດອົກຊີແຊນລະລາຍໃນນ້ຳ

Plankton Net

ອຸປະກອນເກັບແພຼງຕອນ (Plankton Net)

ເປັນອຸປະກອນເກັບ Plankton ໃນນ້ຳ ເພື່ອນຳໄປວິໄຈ

Stainless Still Water Sampler

ອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳ

ເປັນອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳເພື່ອວິໄຈ

Sound Level Meter

ອຸປະກອນວັດສຽງ

ເປັນອຸປະກອນວັດລະດັດສຽງເຊັ່ນ ລະດັບສຽງໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ, ລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນ, ສະຖານທີ່ບັນເທິງ

GPS

ຈີພີເອສ (GPS)

ເປັນເຄື່ອງຮັບສັນຍານດາວທຽມ GPS, GLONASS ແລະ Galileo, ມີຄວາມໄວສູງພ້ອມເສົາອາກາດແບບ (quad helix)

 13 total views,  1 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ