Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 410 214, (20) 5555 7623

ອຸປະກອນໃຫ້ເຊົ່າ

ພວກເຮົາມີບໍລິການເຄື່ອງມືໃຫ້ເຊົ່າ ທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໃນທັງພາກສະໜາມ ແລະ ພວກເຮົາມີອຸປະກອນຫຼາຍປະເພດທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນພາກສະໜາມໃນການຈັດເກັບຕົວຢ່າງເພື່ອນຳມາວິ ໄຈ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງມີອຸປະກອນວິເຄາະແບບສະດວກຕໍ່ການໃຊ້ງານ ເຊິ່ງມີລາຍການດັ່ງລຸ່ມນີ້:

pH & Temperature Meter

ເຄື່ອງວັດ pH ແລະ ອຸນຫະພູມ

ເປັນເຄື່ອງວັດແບບພົກພາທີ່ສະດວກຕໍ່ການໃຊ້ງານ, ເປັນອຸປະກອນທີ່ວັດຫາຄ່າໄດ້ໄວ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງໃນຫ້ອງປະຕິບັດການ ຫຼື ນອກສະຖານທີ່ ໃຊ້ໃນການວັດຄ່າ pH ການນຳໄຟຟ້າ ORP, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ ion ແລະ Oxygen ທີ່ລະລາຍໃນນ້ຳໄດ້, ພ້ອມມີຊ່ອງ USB ໃຊ້ໃນການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໄປຍັງ laptop ຫຼື PC ໄດ້ແບບສະດວກສະບາຍ.

pH/EC/SALT/DO Meter

ເຄື່ອງວັດ pH/EC/SALT/DO

ເປັນອຸປະກອນວັດຄ່າ pH/Conductivity (COD)/SALT (ຄວາມເຄັມຂອງນ້ຳ) ອຸປະກອນມີໜ້າຈໍ LCD ຂະໜາດໃຫຍ່, ສາມາດວັດຄ່າ parameter ໄດ້ຫຼາຍໆຄ່າພ້ອມກັນ, ປ່ຽນຫົວວັດໄດ້ ພ້ອມຝາປິດປ້ອງກັນການກະທົບ ເຊິ່ງເປັນອຸປະກອນມີຄວາມຖືກຕ້ອງສູງ ສຳລັບອຸປະກອນນີ້ມີຫົວສຳລັບວັດຄ່າຫຼາຍຈຸດ: ວັດຄ່າ pH ມີ 3 ຈຸດ, ວັດຄ່າ D.O ມີ 1 ຈຸດ, ວັດຄ່າ Conductivity ແມ່ນມີ 4 ຈຸດ ພ້ອມເປັນອຸປະກອນທີ່ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໄປໃຊ້ງານ.

Plankton Net

ອຸປະກອນເກັບແພຼງຕອນ (Plankton Net)

ເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເກັບ ແພຼັງຕອນໃນນ້ຳ ສາມາດເກັບໄດ້ທັງ ແພຼັງຕ໋ອນພືດ ແລະ ແພຼັງຕ໋ອນສັດ, ເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານແບບລາກຕາມນ້ຳເພື່ອເກັບ ເຊິ່ງອຸປະກອນມີລັກສະນະເປັນຮູບຈວຍ ເຊິ່ງເນື້ອຜ້າແມ່ນຜ້າໄນລອນ ທີ່ທົນຕໍ່ການຈີກຂາດ, ທາງປາຍຂອງອຸປະກອນຈະເປັນບ່ອນເກັບແພຼັງຕອນທີ່ມີວາວເປີດປິດທີ່ສະດວກໃນການຖ່າຍເທ.

Stainless Still Water Sampler

ອຸປະກອນເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳ

ເປັນອຸປະກອນໃຊ້ເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳແບບແນວຕັ້ງ ສາມາດເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳຕາມລະດັບນ້ຳທີ່ຕ້ອງການເກັບ, ອຸປະກອນສາມາດເກັບຕົວຢ່າງນ້ຳໄດ້ປະມານ 2 ລິດຕໍ່ຄັ້ງ, ສ່ວນທີ່ເປັນບ່ອນເກັບນ້ຳ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍພາດສະຕິກຊະນິດໃສທີ່ທົນຕໍ່ການກະທົບ, ຝາເປີດ-ປິດ ດ້ານເທິງ ແລະ ຖານເປີດ-ປິດດ້ານລຸ່ມ ແມ່ນເຮັດດ້ວຍ Stainless Steel ສຳລັບຖານເປີດ-ປິດດ້ານລຸ່ມມີວາວເພື່ອປ່ອຍນ້ຳອອກ ສະດວກໃນການເກັບຕົວຢ່າງໃສ່ໃນຂວດທີ່ມີປາກຂວດຂະໜາດນ້ອຍ.

Sound Level Meter

ອຸປະກອນວັດສຽງ

ເປັນອຸປະກອນວັດລະດັບສຽງ ທີ່ສະດວກໃນການນຳໄປໃຊ້ງານໃນຈຸດຕ່າງໆ ທີ່ຕ້ອງການວັດລະດັບຄວາມດັງຂອງສຽງ, ຕົວເຄື່ອງມີໜ້າຈໍ LCD ເພື່ອສະແດງຄ່າຕ່າງໆ ເບິ່ງການຕັ້ງຄ່າຂອງການວັດລະດັບສຽງ, ສາມາດວັດໃນລະດັບຄວາມຖີ່ 20 Hz ເຖິງ 8 KHz, ສຳລັບການວັດລະດັບສຽງມີ 30dB ເຖິງ 130dB, 35dB ເຖິງ 130dB(C), ແລະ 40dB ເຖິງ 130dB(Z), ມີຟັງຊັ່ນໃນການວັດສຽງແບບ SPL, Leq, SEL, Lxyp, Lxmax, Lxmin, LAE, Lcpeak, RT60, ສຳລັບອຸປະກອນແມ່ນສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 37.000 ລາຍການ.

GPS

ຈີພີເອສ (GPS)

ເປັນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຊອກຕຳແໜ່ງພິກັດເທິງໂລກໂດຍໃຊ້ສັນຍານຈາກດາວທຽມ, ມີຕົວຮັບສັນຍານ GPS ແບບຄວາມໄວສູງ (High-Sensitivity) ທີ່ຮອງຮັບລະບົບ WAAS and HotFix, ສຳລັບອຸປະກອນ GPS ມີການຄາດເຄື່ອນໜ້ອຍພຽງແຕ່ 10 ແມັດ RMS, ມີຈໍສະແດງຜົນແບບ TFT ກວ່າ 65.000 ສີພ້ອມສະແດງຕຳແໜ່ງພິກັດທັງລະບົບພິກັດ VTM ແລະ Latitude/Longitude ສາມາດບັນທຶກຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງພິກັດໄດ້ຫຼາຍກ່ວາ 2.000 ຈຸດ ແລະ ສ້າງເສັ້ນທາງໄດ້ 200 ເສັ້ນທາງ, ບັນທຶກຕຳແໜ່ງໂດຍອັດຕະໂນມັດໄດ້ເຖິງ 10.000 ຈຸດ, ມີລະບົບສ້າງເສັ້ນທາງອັດຕະໂນມັດ, ມີຄຸນສົມບັດໃນການກັນນ້ຳ IPX-7, ມີເສົາອາກາດໃນຕົວ ແລະ ມີຊ່ອງຕໍ່ສາຍອາກາດພາຍນອກໄດ້, ຕົວເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຈາກແບັດເຕີຣີ ຂະໜາດ AA ຈຳນວນ 2 ກ້ອນ ແລະ ຮອງຮັບການໃສ່ Memory Card (microSD Card) ໄດ້, ມີຂະໜາດກະທັດຮັດ ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ງານ.

 760 total views,  1 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ