Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 410 214, (20) 5555 7623

ບໍລິການວິເຄາະຄຸນນະພາບ ຕະກອນ ແລະ ດິນ

ການວິເຄາະຄຸນນະພາບ ຕະກອນ ແລະ ດີນ

Sediment sampling

    ຫ້ອງທົດລອງ ພັນທະມິດ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ບໍລິການກກວດວິເຄາະຕະກອນ ແລະ ດິນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອກວດວິເຄາະ ລັກສະນະທາງກາຍຍະພາບ, ທາງເຄມີ ແລະ ທາງຊີວະພາບ ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ບໍລິການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງດິນທາງດ້ານກະສິກຳ.

 

    ສະພາບແວດລ້ອມຂອງດິນມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ, ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ, ແລະ ສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ. ການປະເມີນຜົນກະທົບໂດຍອີງໃສ່ການກວດວິເຄາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີຕ່າງໆໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການສະສົມຂອງມົນລະພິດຈາກນ້ຳໃນທຳມະຊາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ປຸ້ຍເກີນຂະໜາດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

ເຄື່ອງມືການເກັບຕົວຢ່າງຕະກອນ

ຕົວຢ່າງຕະກອນ

 1,173 total views,  1 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ